Godt for miljøet

Den første regummiering af et dæk sparer omkring 70% af råvareforbruget, der går til produktionen af et nyt dæk.

Sikkerhed og kvalitet

I Danmark skal regummierede dæk testes efter præcis samme normer som nye dæk og leve op til alle EU normer.

God økonomi

Regummierede dæk giver som udgangspunkt en besparelse på 20% i forhold til indkøb af et nyt budgetdæk.

Mange fordele ved regummierede dæk

At vælge regummierede dæk er bare én af flere muligheder for at reducere CO2 udledning samt råvareforbrug – helt uden at gå på kompromis med dækkvalitet og trafiksikkerhed.

Godt for miljøet

Den første regummiering af et dæk sparer omkring 70% på råvareforbruget, der ellers ville være indgået i produktion af et nyt dæk. På samme tid reduceres transport af nye dæk over længere afstande samt unødig bortskaffelse af genbrugelige karkasser.

Hertil kommer den mindre udledning af CO2 fra produktion. Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk i Danmark har regnet på det, og i praksis betyder det en CO2-besparelse på ca. 80%

4 nye trækdæk = ca. 880 kg CO2
4 regummierede trækdæk = ca. 160 kg CO2

Besparelse = ca. 720 kg CO2 (80%)

Regummiering kan altså ikke bare betale sig – det er også et af de nemmeste og mest effektive midler til at reducere transportbranchens miljøbelastning. Og miljøgevinsterne bliver kun endnu større, hvis dækket kan regummieres mere end én gang.

Sikkerhed og kvalitet

I Danmark er regummierede dæk reguleret under ”Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr”.

Dækkene skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ 108 eller 109 og E-mærkningen på det regummierede dæk er en garanti for, at dækket er testet efter samme normer som nye dæk.

Alle indkomne nedslidte dæk gennemgår ved modtagelse en manuel inspektion, hvor strukturen undersøges og det vurderes, om karkassen er egnet til regummiering. Herudover røntgenfotograferes dækket og tjekkes for eventuelle ikke-synlige skader og svagheder.

Karkassen trykprøves afsluttende inden den godkendes til regummiering. Når karkassen har fået ny bane på, gennemgår det regummirede dæk et sidste kvalitetstjek inden det sendes ud på vejene igen.

© Copyright 2024 - EUROBAND